Role štítků na pneumatikách vyžaduje upřesnění v současném nařízení o obalech a obalových odpadech

V Bruselu, 20. března 2023 – Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) je znepokojena možným zahrnutím již regulovaných štítků na pneumatiky do oblasti působnosti návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech. Současný návrh revize nařízení stále vyžaduje upřesnění k rozhodnutí, co má být považováno za obal. Za obal by neměly být považovány informační předměty, jako jsou nálepky, které jsou podle zvláštního předpisu vyžadovány k informování spotřebitele o určitých vlastnostech výrobku. Nalepovací štítek na pneumatiky je informační prvek pro spotřebitele vyžadovaný podle nařízení EU o označování pneumatik (nařízení (EU) č. 2020/740), který poskytuje informace o vlastnostech pneumatik souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečností.

Požadavky na štítky pneumatik byly stanoveny nařízením (ES) č. 122/2009 účinným od listopadu 2009 a byly aktualizovány v roce 2020 nařízením (EU) č. 2020/740. Štítky poskytují spotřebitelům v celé Evropě základní informace o palivové účinnosti, bezpečnosti a hlučnosti s podrobným popisem valivého odporu pneumatik, přilnavosti za mokra a vnějšího hluku odvalování. Tento systém označování poskytuje spotřebitelům transparentní a objektivní informace o kvalitě kupovaných pneumatik. Díky tomu se mohou rozhodovat na základě lepších informací a s ohledem na typ jízdy, klimatické podmínky a stav vozovky, se kterými se mohou setkat1.

Podle současného znění směrnice o obalech a obalových odpadech, jak je stanoveno v článku 3, nespadají nálepky na štítcích pneumatik pod definici obalu, protože jejich účelem není plnit funkci obalu (včetně prezentace), ale poskytovat informace požadované nařízením.

Návrh Evropské komise obsahuje v podstatě stejné definice jako stávající směrnice. Příloha I však nyní obsahuje některé příklady, jako jsou nálepky přímo nalepené na kusy ovoce a zeleniny, které by mohly vyvolat nejasnosti ohledně toho, zda štítek pneumatiky, který je přímo nalepen na pneumatice, spadá do oblasti působnosti nařízení o obalech a obalových odpadech.

Aby bylo zajištěno jasné pochopení legislativy, ETRMA vyzývá zákonodárce, aby v rámci nového návrhu nařízení výslovně uvedli výjimku pro štítky na pneumatiky.

1 Další informace o evropském nařízení o označování pneumatik najdete v naší infografice: https://www.etrma.org/wp-content/uploads/2021/05/ETRMA-Tyre-Label-Infographic-2021_V1-1.pdf
Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)