Prodej pneumatik členů ETRMA v Evropě: Údaje o trhu s náhradními pneumatikami ukazují za rok 2022 smíšený obraz, kdy prodej byl ovlivněn náročnou druhou polovinou roku

Brusel, 19. ledna 2023 – Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) dnes zveřejnila údaje o prodejích svých členů v roce 2022 a také výsledky za 4. čtvrtletí 2022.

Adam McCarthy, generální tajemník ETRMA, uvedl: „Loňský rok byl pro evropské výrobce pneumatik charakteristický dvěma kontrastními pololetními výsledky. V prvních šesti měsících jsme zaznamenali pozitivní trend u náhradních pneumatik pro spotřebitele s nárůstem 7,4 % oproti roku 2021 v kombinaci s +10,3 % u nákladních a autobusových pneumatik. Druhé pololetí však bylo náročné.

Celkově segment náhradních pneumatik pro spotřebitele zaznamenal v roce 2022 pokles o dvě procenta ve srovnání s rokem 2021, přičemž v posledních šesti měsících došlo k poklesu o 10,1 %. Trh s náhradními pneumatikami pro nákladní automobily a autobusy zůstal stabilní (+1 %), přestože ve druhém pololetí došlo k prudkému poklesu o 8,2 %. Podobně se vyvíjely i motocyklové pneumatiky, jejichž prodej zůstal stabilní (+0 %), a to i přes 11% pokles v posledním čtvrtletí.

Zemědělské pneumatiky vykazovaly po celý rok záporné hodnoty, což vedlo k poklesu celkového ročního výsledku o 22 %.

McCarthy pokračoval: „Není pochyb o tom, že válka na Ukrajině a následný nárůst energetických cen a vyšší životní náklady ovlivnily prodej náhradních pneumatik v tomto odvětví v roce 2022.

U pneumatik pro originální výbavu (OV) jsou výsledky na konci roku pozitivnější, neboť prodej OV pneumatik pro spotřebitele vzrostl o 3,4 % a pro nákladní automobily a autobusy o 4,7 %. V porovnání s rokem 2019 vykazuje prodej OV pneumatik pro nákladní automobily a autobusy nárůst o 6,8 %. Spotřebitelské OV pneumatiky zůstávají naopak stále pod úrovní před krizí (-26 %).

V tisících 4.
čtvrtletí
2021
4.
čtvrtletí
2022
Změna 4.
čtvrtletí
2021/2022
2021 2022 Změna
2021/2022
Náhradní pneumatiky pro spotřebitele 57,709 49,933 -13 % 231,253 225,838 -2 %
Z toho letní pneumatiky -14 % -6 %
Z toho celoroční pneumatiky -10 % 6 %
Z toho zimní pneumatiky -17 % -6 %
Náhradní pneumatiky pro nákladní auta a autobusy 3,430 3,169 -8 % 13,551 13,654 1 %
Náhradní zemědělské pneumatiky 249 159 -36 % 1220 950 -22 %
Náhradní pneumatiky pro motocykly a skútry 1454 1291 -11 % 9705 9736 0 %


* Jsou možné odchylky oproti dříve publikovaným údajům z důvodu periodické opravy údajů
Spotřebitelské = osobní automobily, SUV a lehká komerční vozidla
Zdroj EUROPOOL ETRMA

Prodej náhradních pneumatik v Evropě (ETRMA)


Prodej náhradních pneumatik pro nákladní automobily a autobusy v Evropě (ETRMA)


Prodej náhradních zemědělských pneumatik v Evropě (ETRMA)


Prodej náhradních motocyklových pneumatik v Evropě (ETRMA)

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)