Prodej náhradních pneumatik v Evropě čelil ve 3. čtvrtletí 2023 nepříznivým podmínkám na trhu

Brusel, 21. listopadu 2023 – Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) zveřejnila údaje o prodeji náhradních pneumatik svých členů v Evropě za třetí čtvrtletí roku 2023. Údaje zaznamenaly výrazný pokles ve všech segmentech, což potvrzuje negativní trend na trhu.

Třetí čtvrtletí roku 2023 vykazuje 6% pokles prodeje náhradních pneumatik pro spotřebitele ve srovnání s třetím čtvrtletím roku 2022, a to i přes pozitivní trend v registracích vozidel. Podobně segment pneumatik pro nákladní vozidla a autobusy zaznamenal změnu -7 %. Nejvíce však byly ovlivněny trhy zemědělských pneumatik (-21 %) a pneumatik pro motocykly a skútry (-20 %).

Kromě problémů, které přináší celosvětová ekonomická nejistota, ztrácí pravděpodobně členové ETRMA podíl na trhu s náhradními pneumatikami ve prospěch výrobců pneumatik, kteří nejsou členy ETRMA.

Adam McCarthy, generální tajemník ETRMA, uvedl: „Pokles trhu odráží komplexní souhru faktorů, jako je pokračující růst nákladů na suroviny, energie, logistiku a pracovní sílu.“ Toto inflační prostředí vedlo k „výraznému poklesu poptávky“, pokračuje McCarthy, „což pravděpodobně způsobuje odpovídající snižování zásob.“

V tisících 1.
pololetí
2022
1.
pololetí
2023
Změna
1. pololetí
2023/2022
3.
čtvrtletí
2022
3.
čtvrtletí
2023
Změna
3. čtvrtletí
2023/2022
Náhradní pneumatiky pro spotřebitele 118 361 104 207 -12 % 58 037 54 291 -6 %
Z toho letní pneumatiky -11 % 1 %
Z toho celoroční pneumatiky 0 % 14 %
Z toho zimní pneumatiky -32 % -14 %
Náhradní pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy 7 235 5 573 -23 % 3 254 3 039 -7 %
Náhradní zemědělské pneumatiky 613 393 -36 % 194 154 -21 %
Náhradní pneumatiky pro motocykly a skútry 6 397 6 040 -6 % 2 055 1 640 -20 %

Jsou možné odchylky oproti dříve publikovaným údajům z důvodu periodické opravy údajů
Pro spotřebitele = osobní automobily, SUV a lehká komerční vozidla
Zdroj EUROPOOL ETRMA

O ETRMA
Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) zastupuje téměř 4 400 společností v EU, které přímo zaměstnávají přibližně 350 000 lidí. Celosvětové tržby 14 korporátních členů ETRMA představují 70 % celkových světových tržeb a 7 z 10 světových lídrů v tomto odvětví je členy ETRMA. V rámci EU a kandidátských zemí máme silnou výrobní a výzkumnou základnu s 93 závody na výrobu pneumatik a 17 výzkumnými a vývojovými středisky.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)