Metodika označování pneumatik

Evropské nařízení o označování pneumatik

Nařízení o označování pneumatik je v platnosti od roku 2012 a poskytuje spotřebitelům napříč Evropou nezbytné informace o palivové účinnosti, bezpečnosti a hlučnosti pneumatik tím, že podrobně popisuje jejich valivý odpor, přilnavost za mokra a vnější hluk odvalování.

Od 1. května 2021 EU systém označování pneumatik aktualizovala, se záměrem dále zvýšit bezpečnost a environmentální a ekonomickou účinnost silniční dopravy podporováním bezpečných pneumatik s vysokou palivovou účinností a nízkou hlučností. Toto nařízení umožňuje konečným uživatelům činit při nákupu pneumatik informovanější rozhodnutí, zvážením těchto informací společně s dalšími faktory obvykle zohledňovanými při rozhodování o nákupu. Koneční uživatelé by si však měli být také vědomi toho, že skutečná úspora paliva a bezpečnost silničního provozu do značné míry závisí na dobré údržbě pneumatik a také na chování řidičů.

Co je nového?


Nové označení zahrnuje stejné tři klasifikace jako dříve, pokud jde o palivovou účinnost, hlučnost a přilnavost za mokra. Symboly tříd pro přilnavost za mokra a palivovou účinnost byly ale aktualizovány, aby byly podobné těm u jiných domácích spotřebičů. Prázdné třídy byly odstraněny a rozsah stupnice byl upraven od A do E. Třída hluku spojená s úrovní decibelů je navíc sdělována novým způsobem za použití písmen A až C.

Nové označení zavedlo také další piktogramy, které informují o zlepšené přilnavosti produktu na sněhu a na ledu (poznámka: piktogram přilnavosti na ledu se vztahuje pouze na pneumatiky osobních automobilů).

Byl přidán QR kód, který lze naskenovat, aby byl umožněn snadný přístup do Evropského registru výrobků s energetickým označením (EPREL), kde je k dispozici informační list výrobku, který si lze stáhnout, stejně jako označení pneumatiky.

Použití označení pneumatiky bylo rozšířeno také na pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy, u kterých bylo dříve požadováno pouze uvádění tříd označení v marketingových a technických propagačních materiálech.

Čeho chce EU revizí označení pneumatik dosáhnout?

1. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve specifických podmínkách: díky novým piktogramům přilnavosti na sněhu a na ledu je pro konečného uživatele snazší vybrat a koupit pneumatiky, které jsou speciálně navrženy pro oblasti s náročnými zimními podmínkami, jako jsou země střední a východní Evropy, severské země nebo horské oblasti.

2. Snížení dopadu na životní prostředí: cílem aktualizovaného označení je pomoci konečnému uživateli vybrat si palivově úspornější pneumatiky, v důsledku čehož dojde ke snižování emisí CO2 vozidla v životním prostředí. Informace o hlučnosti rovněž pomohou snížit hlukové znečištění související s dopravou.

Upravené označení pneumatik ve zkratce

Proč? Aby se zvýšila bezpečnost, ochrana zdraví a ekonomická a environmentální účinnost silniční dopravy tím, že budou konečným uživatelům poskytovány informace o pneumatikách, které jsou objektivní, spolehlivé a srovnatelné, což jim umožní volit pneumatiky s vyšší palivovou účinností, posílenou bezpečností silničního provozu a nižšími emisemi hluku.

Co? Pneumatiky pro osobní automobily, 4×4, SUV, dodávky, lehké nákladní automobily, nákladní automobily a autobusy.

Kdy? Od 1. května 2021.

schema