ETRMA podporuje komplexní přístup k řešení emisí ze silniční dopravy v reakci na návrh emisní normy EURO 7

  • • Pneumatikářský průmysl plně podporuje cíl EU zajistit čistší mobilitu
  • • Budoucí pravidla pro pneumatiky by měla být založena na spolehlivých vědeckých důkazech o jejich skutečném vlivu na emise
  • • Pro stanovení budoucích limitů pro oděr pneumatik v EU je nezbytná testovací metoda ověřená OSN, která je v současné době vyvíjena

 

Brusel, 10. listopadu 2022 – Evropská komise zveřejnila návrh nařízení Euro 7 pro silniční vozidla. Jeho cílem je poprvé rozšířit emisní pravidla z emisí výfukových plynů i na částice z brzd a pneumatik. Celý balíček je důležitým prvkem ambicí Zelené dohody EU dosáhnout klimatické neutrality a zlepšit kvalitu ovzduší.

Evropská asociace výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) plně podporuje cíl EU zajistit čistší mobilitu, který je základem legislativního návrhu Euro 7, a je odhodlána dosáhnout technicky spolehlivých a funkčních norem pro oděr pneumatik.

Fazilet Cinaralp, generální tajemnice ETRMA, řekla: „Před stanovením limitů pro oděr pneumatik je nezbytné vyvinout testovací metodu ověřenou OSN. Zajištění koordinace mezi předpisy OSN a EU je proto zásadní. Budeme i nadále poskytovat těmto mezinárodním institucím zpětnou vazbu.“

ETRMA rovněž zdůraznila význam zaujetí komplexního přístupu k dosažení ambiciózních cílů Evropské komise. „Kromě konstrukce pneumatik je pro řešení oděru pneumatik důležitých mnoho dalších faktorů, včetně povrchu vozovky a jejího uspořádání, počasí, chování řidičů a vlastností vozidel, zejména vlivu elektromobilů,“ dodala Cinaralp. Z tohoto pohledu pneumatikářský průmysl nadále podporuje úsilí zúčastněných stran o dosažení vědecky podložených řešení pro řešení oděru pneumatik a částic opotřebení vozovky (Tyre and Road Wear Particles, TRWP) prostřednictvím Evropské platformy TRWP (TRWP/Odkaz).

Pneumatikářský průmysl v EU od roku 2018 pracuje na řešeních pro zmírnění oděru pneumatik, včetně stanovení spolehlivé, replikovatelné a reprezentativní testovací metody. Tato práce je nyní veřejně dostupná (Odkaz na 1. zasedání pracovní skupiny pro oděr pneumatik UNECE z 10. března 2022) aby podpořila další vývoj regulace.

Pro další informace nás prosím kontaktuje na communication@etrma.org.

O ETRMA
Evropské sdružení výrobců pneumatik a pryže (ETRMA) zastupuje téměř 4 400 společností v EU, které přímo zaměstnávají přibližně 370 000 lidí. Celosvětové tržby členů ETRMA představují 70 % celkových světových tržeb a 7 z 10 světových lídrů v tomto odvětví jsou členy ETRMA. V rámci EU a kandidátských zemích máme silnou výrobní a výzkumnou základnu s 86 závody na výrobu pneumatik a 16 výzkumnými a vývojovými středisky.

Zdroj: ETRMA (https://www.etrma.org/)